Lustrumjaar, 250 jaar van de Groote Sociëteit te Groningen

Lustrumjaar 1765 – 2015, de Groote Sociëteit.

Het jaar 2015 is voor de Groote Sociëteit uitgeroepen tot lustrumjaar, 250 jaar, met als thema:”De betekenis van Sociëteiten in Nederland en die van de Groote Sociëteit in het bijzonder.”

Daartoe zullen enkele vaste bijeenkomsten een feestelijk tintje krijgen en zullen in resp. maart, september en november lezingen gehouden worden rond het thema. Als speciale gast mogen zij begroeten Jonathan Israël, die de lustrumlezing verzorgt op 2 november 2015, met als titel: “De Verlichting, de ontstaansperiode van de Groote Sociëteit”.

Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, in ontvangst nemen Gedenkboek 250 jaar De Groote Sociëteit, Groningen, 2 november 2015.

‘Het is een wereld waar velen het bestaan niet van kennen en slechts weinigen toegang toe hebben. Aan het sociëteitsleven in Nederland kleeft een beeld van oude mannen in grijze pakken die elkaar al sigaar rokend en cognac nippend de zakelijke bal toespelen. Maar is dat ook zo?’

Dames en heren,
Zo begint toevalligerwijs een artikel in het oktobernummer van het blad Quote. Onder de titel ‘Verpozen op niveau’ maakt de redactie een rondgang langs diverse sociëteiten in Nederland om te onderzoeken hoe het daar reilt en zeilt. Waarbij ze wel een klein foutje hebben gemaakt, want ze zijn niet bij uw eerbiedwaardige sociëteit langs geweest, nota bene een van de oudste van Nederland…

De gehele speech van de commissaris van de koning Max van den Berg:
Toespraak_bij_in_ontvangst_nemen_Gedenkboek_250_jaar_De_Groote_Societeit_Groningen.

Reacties zijn gesloten.