Het elitaire karakter werkt tegen; Serviceclubs

Serviceclubs

Van oudsher waren ze tamelijk gesloten, nu maken ze zich zorgen over het dalend aantal leden. Rotary en Lion willen van hun imago van exclusieve eetclub af. ‘Mensen zijn niet meer gevoelig voor status’

Nadruk op vriendschap

Oubollig. René Spijker, bestuurslid van Rotary Administratie Nederland, weet het zelf ook wel: hun imago helpt niet. „Mensen denken bij de Rotary aan een herenclub. Beetje netwerken, lekker eten.” Terwijl het doel volgens hem juist maatschappelijk van aard is.

Begin vorige eeuw waaiden serviceclubs over uit de Verenigde Staten. Succesvolle zakenlieden toonden hun betrokkenheid door bij charity dinners aan te schuiven en schenkingen te doen, onderwijl op vergaderingen werkperikelen besprekend. Sinds de jaren tachtig zijn bij beide clubs ook vrouwen welkom. Niet dat iedereen zich zomaar kan aansluiten. Er geldt sinds jaar en dag een ballotage: je moet worden gevraagd. Ging er van dat elitaire karakter vroeger een grote aantrekkingskracht uit, tegenwoordig werkt het clubs eerder tegen. „We proberen daar absoluut iets aan te veranderen, maar zouden graag zien dat het sneller gaat”, zegt Spijker.

Is niet gewoon het concept van traditionele serviceclub passé? De Nederlandsche Tafelronde, voor mannen tussen de 18 en 40 jaar, lijkt met ruim 3.000 leden door het hele land het tegendeel te bewijzen. De club kent een klassieke opzet: je moet man zijn, worden gevraagd en maatschappelijke betrokkenheid tonen. De nadruk ligt vervolgens op vriendschap en het delen van kennis, zegt nationaal woordvoerder Tom Mulder (30). Het servicegedeelte is een bijkomstigheid.

Meer vrijheid bij jongere clubs

Het credo ‘eenmaal lid, altijd lid’ leidt tot vergrijzing. Mensen denken nu ‘leuk voor een paar jaar’ en kijken dan weer verder

‘Waarde overbrengen is moeilijk’

Uit het onderzoek Geven in Nederland 2015 van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt bovendien dat het percentage Nederlanders dat vrijwilligerswerk doet is gedaald van 45 procent in 2008 naar 37 procent in 2014. Ook besteden mensen minder tijd aan vrijwilligerswerk en wordt de groep die werk doet binnen verenigingen en stichtingen steeds kleiner.

Imago van eetclub

De traditionele clubs moeten zich zien aan te passen zonder dat hun identiteit verloren gaat. De eerste veranderingen zijn al doorgevoerd. Zo is bij beide de aanwezigheidsplicht teruggeschroefd. Een aantal clubs hanteert helemaal geen ondergrens meer. Ook wordt geëxperimenteerd, zoals met „kleinere clubs die op projectbasis aansluiting zoeken”, zegt Haderer. Bij Rotary zijn er ‘e-clubs’ voor mensen die niet regelmatig bijeen kunnen komen.

Zie het volledige artikel op nrc.nl: Het elitaire karakter werkt tegen, van Harrison van der Vliet en Eva Oude Elferink, 19 februari 2016.

Zie ook Wie wil er nog bij de Rotary of de Lions?

=================================================================================

Ik wordt nu ook gestalkt door: Permission Machine bvba uit België.

Nu een bedrag van € 850,- namens i-ee mr. K. van Boven, advocaat te Uitgeest.

 

Sassenheim kistje

Fotograaf David van Dam heeft ons, als zijn agent, gevraagd u namens hem te benaderen over het volgende.
Op uw website heeft u een foto gebruikt van de heer van Dam waarvoor hij, noch wij, toestemming of een licentie aan u hebben gegeven (zie link). Hoewel het misschien onbedoeld gebeurd is, wordt het gebruik van beeld zonder voorafgaande geldige licentie beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Met deze e-mail willen we onderzoeken of u over een eerder aangeschafte licentie beschikt of dat we tot een minnelijke schikking kunnen komen in het geval u geen geldige licentie heeft.

Er zijn twee mogelijkheden:

Wanneer de foto onder de naam van een derde partij is gelicenseerd, dan verzoeken wij u deze partij te vragen direct met ons contact op te nemen. Let wel u bent als eindgebruiker verantwoordelijk deze zaak op te lossen.
Indien u niet over geldige licenties beschikt dan dient u het gebruik van de foto’s onmiddellijk te staken en deze van de website te verwijderen. Hieronder doen wij u een schikkingsvoorstel met het bedrag waarvoor we bereid zijn deze kwestie af te handelen.

Overigens wanneer u niet over een geldige licentie beschikt, betekent het staken van het gebruik van de foto’s niet dat u niet zou hoeven betalen. Mocht u vragen hebben over het auteursrecht op foto’s dan verwijzen we u naar de website van Dupho, de beroepsorganisatie voor fotografen.

Wanneer u de foto na betaling van de schikking wilt kunnen blijven gebruiken dan kunt u contact opnemen met de Beeldunie op 06 2546 6044 voor toekomstig gebruik.

Schikkingsvoorstel:

We stellen voor deze kwestie minnelijk te regelen met een schadevergoeding van totaal € 500,-. het minimumbedrag dat we bij inbreuk hanteren (zoals opgenomen in onze algemene voorwaarden). Het bedrag is opgebouwd uit ondermeer vergoedingen voor:

– auteursrechtinbreuk wegens het zonder toestemming/licentie gebruiken van de foto op de website;
– ontbreken van volledige naamsvermelding (naam agent ontbreekt);
– verminken van de foto:
– de moeite om de inbreuk te constateren;
– de inbreuk op het exclusieve recht zelf te bepalen waar en hoe de foto gebruikt wordt.

Graag dit bedrag binnen 14 dagen overmaken op rekeningnummer van De Beeldunie NL48TRIO0197979181 onder vermelding van schadevergoeding De Herenclub / David van Dam.
Indien u vragen heeft over het schikkingsvoorstel, dan kunt u met mij contact opnemen.

Vriendelijke groeten,
Marjon Kuijs
De Beeldunie Amsterdam
+31 611534417 | Twitter

Was foto “Sassenheim kistje” (afmeting: 680 × 453px met een lage resolutie).

Beste David.
Er staan heel wat mooie foto’s op je website, mijn complimenten. Als het inderdaad gaat om een foto van jouw hand, dan kan ik mij niet voorstellen dat jij op deze manier de kost zou willen verdienen en in de publiciteit wilt komen. Het gaat over een foto van een houten kistje met opdruk, bijna op thumbnail formaat (afmeting: 680 × 453px met een lage resolutie). Deze is overigens inmiddels verwijderd.

Onlangs kreeg ik van Marjon Kuijs, De Beeldunie Amsterdam, deze aanmaning ( “Aan een webformulier kun je geen bijlages hechten en kennelijk werd ook een toegevoegde link uit het bericht gehaald bij verzending”).
Had er een copyright symbool, nummer, naam of wat ook b.v “David van Dam/De Beeldunie”
op de foto gestaan dan hadden wij dit zeker niet hergebruikt. Wellicht een suggestie?

Ik ga er vanuit dat het publicatierecht voor het artikel, met of zonder beelden, op NRC.nl
is. geregeld. Zie “Over” http://www.deherenclub.nl/over/ “Berichten op deze site zijn in alle gevallen citaten (het citaatrecht biedt mogelijkheden om afbeelding(en) te citeren). Er wordt altijd een referentie geplaatst naar het originele, en dus volledige, artikel. Deze site is zonder winstoogmerk.”
“Advertenties kunnen leiden tot commissie. Alle inkomsten die hieruit voort kunnen vloeien worden volledig gebruikt om de website “De Herenclub” te exploiteren.” Deze site is tot stand gekomen omdat ik er zelf achter kwam dat deze informatie moeilijk te achterhalen is. Idealisme dus. De site is een bezigheid die per saldo jaarlijks geld en tijd kost!

Ondanks het voorstaande, stel ik toch voor “ter compensatie” een link naar jouw site http://davidvandam.nl/ (voor een half jaar) te plaatsen op http://www.deherenclub.nl/ . Overigens stond er bij: “Foto: David van Dam” dus reclame is er al geweest.

Prettige Pasen, groet,

Gerelateerde berichten

Reacties zijn gesloten.