Het elitaire karakter werkt tegen; Serviceclubs

Serviceclubs

Van oudsher waren ze tamelijk gesloten, nu maken ze zich zorgen over het dalend aantal leden. Rotary en Lion willen van hun imago van exclusieve eetclub af. ‘Mensen zijn niet meer gevoelig voor status’

Nadruk op vriendschap

Oubollig. René Spijker, bestuurslid van Rotary Administratie Nederland, weet het zelf ook wel: hun imago helpt niet. „Mensen denken bij de Rotary aan een herenclub. Beetje netwerken, lekker eten.” Terwijl het doel volgens hem juist maatschappelijk van aard is.

Begin vorige eeuw waaiden serviceclubs over uit de Verenigde Staten. Succesvolle zakenlieden toonden hun betrokkenheid door bij charity dinners aan te schuiven en schenkingen te doen, onderwijl op vergaderingen werkperikelen besprekend. Sinds de jaren tachtig zijn bij beide clubs ook vrouwen welkom. Niet dat iedereen zich zomaar kan aansluiten. Er geldt sinds jaar en dag een ballotage: je moet worden gevraagd. Ging er van dat elitaire karakter vroeger een grote aantrekkingskracht uit, tegenwoordig werkt het clubs eerder tegen. „We proberen daar absoluut iets aan te veranderen, maar zouden graag zien dat het sneller gaat”, zegt Spijker.

Is niet gewoon het concept van traditionele serviceclub passé? De Nederlandsche Tafelronde, voor mannen tussen de 18 en 40 jaar, lijkt met ruim 3.000 leden door het hele land het tegendeel te bewijzen. De club kent een klassieke opzet: je moet man zijn, worden gevraagd en maatschappelijke betrokkenheid tonen. De nadruk ligt vervolgens op vriendschap en het delen van kennis, zegt nationaal woordvoerder Tom Mulder (30). Het servicegedeelte is een bijkomstigheid.

Meer vrijheid bij jongere clubs

Het credo ‘eenmaal lid, altijd lid’ leidt tot vergrijzing. Mensen denken nu ‘leuk voor een paar jaar’ en kijken dan weer verder

‘Waarde overbrengen is moeilijk’

Uit het onderzoek Geven in Nederland 2015 van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt bovendien dat het percentage Nederlanders dat vrijwilligerswerk doet is gedaald van 45 procent in 2008 naar 37 procent in 2014. Ook besteden mensen minder tijd aan vrijwilligerswerk en wordt de groep die werk doet binnen verenigingen en stichtingen steeds kleiner.

Imago van eetclub

De traditionele clubs moeten zich zien aan te passen zonder dat hun identiteit verloren gaat. De eerste veranderingen zijn al doorgevoerd. Zo is bij beide de aanwezigheidsplicht teruggeschroefd. Een aantal clubs hanteert helemaal geen ondergrens meer. Ook wordt geëxperimenteerd, zoals met „kleinere clubs die op projectbasis aansluiting zoeken”, zegt Haderer. Bij Rotary zijn er ‘e-clubs’ voor mensen die niet regelmatig bijeen kunnen komen.

Zie het volledige artikel op nrc.nl: Het elitaire karakter werkt tegen, van Harrison van der Vliet en Eva Oude Elferink, 19 februari 2016.

Zie ook Wie wil er nog bij de Rotary of de Lions?

 

Gerelateerde berichten

Reacties zijn gesloten.