Papendrechtse Soos C70 zoekt nieuwe gespreksstof

De Papendrechtse Herenclub Soos C70 is op zoek naar frisse ideeën en nieuwe standpunten voor haar discussiebijeenkomsten.

De meeste leden van Herenclub Soos C70 zijn al jaren lid. Zij delen hun meningen en al verschillen zij van standpunt, het levert in ieder geval altijd voldoende gespreksstof op voor een avond levendige en boeiende discussies. Vervelen doet dat nooit. Toch zoekt de club naar nieuwe aanwas. “Vanaf een jaar of vijftig,” lacht Dick Groenendijk van Soos C70. “Want we kunnen wel wat nieuwe ideeën gebruiken.”

Het lijkt een achterhaald concept, maar Papendrechtse Herenclub C70 weet al vele decennia haar leden aan zich te binden. Vooral omdat het voorziet in de behoefte aan menselijk contact, uitwisselen van ideeën en gedachten en de mogelijkheid het eens of oneens zijn met de mening van anderen.

Voor het gehele artikel zie: Klaroen.

Gerelateerde berichten

Reacties zijn gesloten.