Gemengd

 • Academisch Genootschap, Eindhoven. Het AG is een vereniging van ruim 400 leden, die veel activiteiten organiseert op maatschappelijk, cultureel en wetenschappelijk gebied en beschikt over een eigen sociëteit op de Parklaan in Eindhoven.
 • De Amsterdamse Loge van de NGGV, Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij. De Amsterdamse Loge Pentagram.
 • Arti et Amicitiae, Amsterdam. Arti et Amicitiae betekent kunst en vriendschap. Er zijn twee soorten leden: leden kunstenaars en kunstlievende leden.
 • De Humanistische Alliantie is het netwerk van humanistische organisaties in Nederland.
 • De Kring, Amsterdam. Een sociëteit voor kunstenaars, wetenschappers en kunstminnende leden. De Kring heeft 1900 leden uit het culturele, maatschappelijke Amsterdamse leven.
 • De Nieuwe Eper Sociëteit ‘De Nes’, Epe. De Nieuwe Eper Sociëteit (De NES) is een moderne, actieve sociëteit met bijna 500 leden en bestaat sinds 2003.
 • Fifty-One Nederland. Een club voor jonge- als wel voor oudere mannen en vrouwen; echter de gemiddelde leeftijd van de clubleden mag de leeftijd van 51 jaar niet overschrijden; het aantal leden per club mag niet meer dan 51 bedragen.
 • Het Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren. Het Verbond is in 1918 opgericht door de loges Cazotte uit Amsterdam (1905), Rakoczy uit Den Haag (1911) en Graaf van Welldone uit Utrecht (1916).
 • Haagse Kunstkring (HKK), Den Haag. Als u geïnteresseerd bent in beeldende kunst, muziek, design, letteren of toneel, dan is dit wellicht voor jouw.
 • Humanistisch Verbond. Een menswaardig bestaan voor iedereen én het ideaal van autonomie, individuele vrijheid, het vermogen zelf na te denken.
 • Federatie van Clubs van Past Rotarians in Nederland. In 1975 opgericht als opvolgster van de Algemene Vereniging van Oud-Rotarians
 • Inner Wheel Nederland beoogt een afspiegeling te zijn van de samenleving waarbij de mix van jong en oud elkaar inspireert en vernieuwing niet uit het oog wordt verloren.
 • JCI International met kamers (chambers) in Nederland.
 • Kiwanis Nederland. Kiwanis is een wereldwijde vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de medemens en in het bijzonder voor kinderen. In 1965 werd in Nederland de eerste Kiwanis serviceclub opgericht in Amsterdam.
 • KNSM Sociëteit, Amsterdam, sinds 2009. Je hoeft ook beslist geen lid van de sociëteit te zijn om op bezoek te komen. Een lidmaatschap kost bij ons slechts vijftig euro per jaar.
 • Le Droit Humaine. Een gemengde vrijmetselaarsloge voor mannen en vrouwen in Nederland en lid van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain”.
 • Leo Clubs Nederland. Een LEO Club is een service club voor jonge mensen van 20 tot 30 jaar.
 • Odd Fellows. Grootloge van Nederland en België.
 • Orde van het Klassieke Rozenkruis ‘Fama Fraternitatis’, Nijmegen.
 • Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij. De NGGV bestaat uit 7 loges en is toegankelijk voor mannen en vrouwen. De oudste loge is bijna 100 jaar geleden opgericht in Rotterdam.
 • Probus Nederland. Gecertificeerde clubs zijn ingedeeld per provincie. ‘Probus’ is een acroniem van Professional and Business. Doel: saamhorigheid en vriendschap bevorderen van geheel of bijna geheel postactieven van 55 jaar en ouder. Verspreid over het land zijn er heren-, dames- of gemengde clubs.
 • Rotary in Nederland. The Rotary Foundation (TRF) is een onafhankelijke, non-profit organisatie die Rotary helpt bij het vervullen van hun gezamenlijke missie.
 • Rotaract Nederland. Organisatie van serviceclubs voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar, werkend of studerend.
 • Sociëteiten ‘Amicitia’ en ‘De Zwarte Arend’, ‘s Hertogenbosch. De Sociëteit stelt zich ten doel haar leden gelegenheid te bieden tot onderling maatschappelijk en cultureel verkeer.
 • Sociëteit Apeldoorn. Op opgericht op 11 juli 1849 en is gehuisvest in een in 1879 gebouwd monumentaal pand. Sociëteit Apeldoorn komt voort uit de Handboogschutterij “De Doelen van Koning Willem III” en is één van de oudste sociëteiten van Nederland en de oudste vereniging van Apeldoorn.
 • Sociëteit de Hereeniging, Deventer. Nu, 160 jaar later, is het elitaire karakter van weleer geheel verdwenen. Was de Sociëteit ooit een gesloten mannenbolwerk,  sinds 1996 zijn ook dames  zeer welkom.
 • Sociëteit De Harmonie, Groningen. Onze vereniging, opgericht in 1840, is een van de oudste sociëteiten van ons land.
 • Sociëteit “Nieuwe Koninklijke Harmonie”, Tilburg. De Harmonie, historische residentie van de vereniging ‘Nieuwe Koninklijke Harmonie’ en sinds 1843 hèt platform waarop jong en oud, cultuur en maatschappij, elkaar ontmoeten in velerlei vormen van ontspanning.
 • Sociëteit ‘Standvastigheid‘, Delft. De sociëteit heeft plm. 150 leden, zowel dames als heren. De kegelclubs zijn niet gemengd.
 • Sociëteit “ ’t Turfschip”, Breda. De Bredase Sociëteit ´t Turfschip is een vereniging, opgericht op 9 maart 1954. Het eigen pand Wilhelminapark 19, op loopafstand van het centrum van Breda, geeft uitzicht op het park en in de omgeving is voldoende parkeergelegenheid.
 • Sociëteit Vereeniging, Haarlem. Onze club met eigen sociëteit is opgericht in het midden van de 19e eeuw door 24 Haarlemse ondernemers en neemt sindsdien een bijzondere plek in in het Haarlemse zakelijke en sociale leven.

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde berichten