De Herenclub

Deze website geeft een index van herenclubs en de breedste zin in Nederland. Clubs die een eigen landelijke website hebben worden maar één maal genoemd. Het primaire doel is om dit soort, veelal besloten sociale clubs en genootschappen, eenvoudiger te kunnen lokaliseren. Als er al een website is, dan is die vaak niet eenvoudig te vinden. Mede door dat Internet-techniek niet de eerste prioriteit heeft van bestuur en leden. Bovendien heeft dit soort clubs een veelvoud aan classificaties al dan niet mannelijk, onzijdig of zelfs vrouwelijk.

Herenclub: “Club van mannen die over het algemeen uit de hogere milieus stammen en een goedbetaalde baan hebben, die op gezette tijden bij elkaar komen in een sociëteit of een andere exclusieve gelegenheid.”

Andere benamingen voor een herenclub zijn: heerenclub, genootschap, broederschap, vriendenkring, gentlemen’s club, gilde, herengilde, herensociëteit, orde, dispuut,…

De Herenclub van Harry Mulisch kwam regelmatig bij elkaar in de Kring om het leven door te spreken. Ieder onderwerp was toegestaan, behalve vrouwen, voetbal en auto’s.

Gentlemen

Deze index-site gaat primair specifiek over herenclubs. Hoewel een herenclub “open” kan zijn, zal het in de meeste gevallen gaan over een soort van besloten gezelschap. Het kan gaan over mannen die een gezamenlijk activiteit uitvoeren, bijvoorbeeld een sportvereniging. Of het gaat om andere kenmerken van bijvoorbeeld leeftijd, religie, een passie of wat dan ook. In de meeste gevallen zal er een vorm van ballotage te zijn, want de kandidaat-leden zouden zo maar niet voldoen aan de normen en waarden van de betreffende club. Bovendien zal een lidmaatschap over het algemeen contributie vereisen, eenmalig en of frequent.

Verspreid over het hele land zijn er honderden heren-, dames- of gemengde clubs of verenigingen. De leden komen dagelijks, wekelijks, tweewekelijks of maandelijks, meestal op een vaste dag, en een vast tijdstip, bij elkaar.
Voor de volledigheid staan er onder het menu Dames en Gemengd een aantal sites van damesclubs en van gemengde clubs die, al dan niet besloten, onder de noemer zingeving, sociale-, gezelligheidsverenigingen kunnen worden geschaard.

Staat uw herenclub of dames- of gemengdeclub, nog niet in de index? Met dit formulier is dat eenvoudig op te lossen, zonder verplichtingen.

Gerelateerde berichten