Over

Deze website geeft een index van herenclubs en de breedste zin in Nederland. Clubs die een eigen website hebben worden maar één maal genoemd. Het primaire doel is om dit soort clubs en genootschappen eenvoudiger te kunnen lokaliseren.

Verspreid over het hele land zijn er honderden heren-, dames- of gemengde clubs of verenigingen. De leden komen dagelijks, wekelijks, tweewekelijks of maandelijks, meestal op een vaste dag, en een vast tijdstip, bij elkaar.
Voor de volledigheid staan er onder het menu Dames en Gemengd een aantal sites van damesclubs en van gemengde clubs die, al dan niet besloten, onder de noemer zingeving, sociale-, gezelligheidsverenigingen kunnen worden geschaard.

Begonnen met herenclubs bleek al snel dat de doelgroep moeilijk is vast te pinnen. Werk en actuele zaken zijn een goed onderwerp. Ook filosofie en zingeving zijn relevant. Verschillende herenclubs houden zich ook bezig met spiritualiteit, esoterie en mystiek. Het gaat dus niet over businessclubs. Maar godsdienst, religie en politiek zijn riskant en vaak niet de doel-onderwerpen, of zelfs taboe. Ook vind u hier géén sport of motorclubs. Suggesties zijn welkom.

 

De gezegden en wijsheden zijn publiek domein maar komen vooral via de Vrijmetselaarsloge Sint Jan Twitter account (@LogeSintJan) en die van @FiIosoof. Dank daar voor.