Over

Deze website geeft een index van herenclubs en de breedste zin in Nederland. Clubs die een eigen website hebben worden maar één maal genoemd. Het primaire doel is om dit soort clubs en genootschappen eenvoudiger te kunnen lokaliseren.

Verspreid over het hele land zijn er honderden heren-, dames- of gemengde clubs of verenigingen. De leden komen dagelijks, wekelijks, tweewekelijks of maandelijks, meestal op een vaste dag, en een vast tijdstip, bij elkaar.
Voor de volledigheid staan er onder het menu Dames en Gemengd een aantal sites van damesclubs en van gemengde clubs die, al dan niet besloten, onder de noemer zingeving, sociale-, gezelligheidsverenigingen kunnen worden geschaard.

Begonnen met herenclubs bleek al snel dat de doelgroep moeilijk is vast te pinnen. Werk en actuele zaken zijn een goed onderwerp. Ook filosofie en zingeving zijn relevant. Verschillende herenclubs houden zich ook bezig met spiritualiteit, esoterie en mystiek. Het gaat dus niet over businessclubs. Maar godsdienst, religie en politiek zijn riskant en vaak niet de doel-onderwerpen, of zelfs taboe. Ook vind u hier géén sport of motorclubs. Suggesties zijn welkom.

De gezegden en wijsheden zijn publiek domein maar komen vooral via de Vrijmetselaarsloge Sint Jan Twitter account (@LogeSintJan) en die van @FiIosoof. Dank daar voor.

Berichten op deze site zijn in alle gevallen citaten. Er wordt altijd een referentie geplaatst naar het originele, en dus volledige, artikel. Deze site is zonder winstoogmerk. Advertenties kunnen leiden tot commissie. Alle inkomsten die hieruit voort kunnen vloeien worden volledig gebruikt om de website “De  Herenclub” te exploiteren.
De Herenclub heeft geen andere verbintenis met bol.com dan het “Partnerprogramma” en met Google “AdSense”. Belangrijkste reden hiervoor is dat het er in voorziet eenvoudig informatie over “club”-sites op Internet te vinden.